تغییر سمت کارگر

سلام بنده کارفرما اخراجم کرد با رأی اداره کار به محل کار برگشتم اما کارفرما برای اینکه حالم را بگیرد و جلوی کارگران دیگر کم نیاورد شغلم را عمداً طوری عوض کرده که باید زیر آفتاب باشم و هم درس عبرت برای کارگران دیگر آیا کارفرما می تواند شغلم را عوض کند؟

04 اردیبهشت 1399 95

با سلام
خیر، به موجب ماده 29 قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
اگر کارفرما از اجرای مفاد آراء قطعی صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 159 قانون کار خودداری نماید شما می توانید به موجب ماده 180 همان قانون، به طرفیت کارفرما در دادگاههای کیفری موضوع ماده 185 قانون فوق طرح دعوی نمائید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی