دزدی افراد معلوم الحال و عدم شکایت مردم

سلام ، چند نفر معلوم الحال امان مردم روستا رو با دزدی بریدند، مردم هم شکایت نمی کنند، شورای روستا می توانند کاری کنند؟ ممنون

21 دی 1400 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی