مجازات کیفری صدور چک بلامحل

سلام . در مورد صدور چک بلامحل به مبلغ ۳۴ میلیون تومان ، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری حکم قطعی شده سوال اینه با پرداخت بدهی و مبلغ چک و تاخیر تادیه آیا حکم ۶ ماه حبس به جزای نقدی تبدیل میشود؟

23 دی 1400 57

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در خصوص سوال مذکور میبایست گفت ک مجازات کیفری صدور چک بلامحل جدا از مسئولیت مدنی من باب پرداخت مبلغ چک و خسارات تاخیر تادیه و...است و میبایست محکوم علیه آنرا نیز متحمل گردد مجازات قانونی مجزاست حال بستگی ب تصمیم و تشخیص قاضی و شرایط کلی مجرم دارد ک قاضی حبس را تبدیل کند یا نه با اینحال این موضوع ارتباطی ب پرداخت وجه چک و خسارات وارده ندارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی