الزام به تنظیم سند با ارسال اظهارنامه

سلام خواستم بدونم اگر من اظهارنامه جهت الزام به تنظیم سند در دفترخانه برای یک واحد اپارتمان به فروشنده بدم و یک مهلت ۱۵ روزه تعیین کنم با توجه به اینکه سه سال هست این واحد را خریداری کردم. آیا در تاریخ اعلام شده در اظهارنامه می تونم گواهی عدم‌ حضور بگیرم؟

23 دی 1400 32

بااحترام
کاربر محترم احتمالا در مبایعه نامه تنظیم شده فیمابین زمانی را جهت تنظیم سند قید شده است اگر از آن زمان گذشته باشد و اقدامی ننموده اید باید اظهارنامه ارسالی را جهت توافق جدید جهت تنظیم سند باشد اگر پاسخی داده نشود میتوانید الزام به تنظیم سند را بخواهید ولی باید نکات مهمی را در نظر بگیرید بعد اقدام نماییددر صورت نیاز به بررسی و دریافت راهنمایی بیشتر، از مشاوره تلفنی اسنفاده نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی