پلمپ غیر قانونی چه باید کرد؟

سلام اگر اتحادیه یا ارگانی اقدام غیرقانونی برای پلمپ کند و دلیل پلمپ جزء موارد موجود درقانون نظام صنفی نباشد شامل چه ماده قانونی میشود و مجازات اتحادیه و مسیول خاطی چیست؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
باتشکر فراوان از جنابعالی
30 دی 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی