امکان فسخ نکاح با مشکل گردن زوجه؟

۷ماهه که عقدیم تاقبل ازعقدنمیدونستم خانم مشکل گردن داره وشب هابا بالشت طبی بایدبخوابه از من پنهان کردن بامطرح کردن این موضوع دردادگاه میتونم بدون دادن مهریه طلاقش بدم نزدیکی نداشتیم

20 بهمن 1400 38

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
هرچند با فسخ نکاح بدون ایجاد نزدیکی نیز مهریه منتفیست اما مورد مطروحه شما از موارد فسخ نکاح نمی‌باشد اما زوج حق طلاق دارد و می‌تواند هرزمانی زوجه را با تعیین تکلیف حقوق مالی طلاق دهد بفرض نداشتن رابطه زناشویی با طلاق نصف مهریه ب زوجه تعلق خواهد گرفت
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی