سقط جنین چه زمانی قانونی است؟

سلام جواب منو بدين لطفا سقط جنین چه زمانی قانونی است؟ ايا اصلا ميتوان قاوني اين اقدام را كرد؟

13 اسفند 1398 83

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی