;
سقط جنین چه زمانی قانونی است؟

سلام جواب منو بدين لطفا سقط جنین چه زمانی قانونی است؟ ايا اصلا ميتوان قاوني اين اقدام را كرد؟

13 اسفند 1398 21

در مواردی که به تشخیص پزشک جان فرزند و یا مادر در خطر باشد قانونی است.

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی