;
سهم عوامل دفتر ثبت

در دفاتر ثبت از درامدهای حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریار ها چگونه سهم می برند؟

18 اردیبهشت 1399 136

با سلام خدمت شما
مستند به کاده 89 قانون ثبت اسناد و املاک از درآمد حاصل از حق‌الثبت، صاحبان دفتر و دفتریار‌ها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف. از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی