اعتبار سند مالکیت

سند مالکیت ثبت مقدم درچه صورتی معتبر شناخته می شود ؟

18 اردیبهشت 1399 85

با سلام خدمت شما
سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی‌که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی