استرداد مطالبه لاشه چک

سلام وقت شما بخیر ،چک بابت اجاره مغازه دوستم دادم داخل چک هم نام صاحب ملک را زدم ونوستم بابت اجاره مغازه ،دوتا از چک ها را برگه کرده وپول داده به صاحب ملک و چک هارا گرفته ،دوستم هم چک ها و چک تخلیه را برنمی گردونه ،در ضمن مغازه را دوباره اجاره کرده با چک تخلیه جدید

14 فروردین 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی