مطالبه دیه از بیمه ….

سلام. من پدرم فوت شده. و بیمه مقداری دیه به ما اعضای خانوادش داده. و یه مقداری هم پیمانکار قرار شد پرداخت کنه. که توافق شد بین ما ک مبلغی رو ببخشیم. و مبلغ 60میلیون واریز کنه ماهم رضایت بدیم. و طرف مبلغ را به حساب برادرم واریز کرده. آیا این پول فقط سهم برادرم میشه یا من و بقیه اعضا هم سهمی از ان پول داریم؟؟؟ برادرم به ما هیچی نداد.

18 فروردین 1401 34

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی