مجازات توهین چه می باشد

با سلام و وقت بخیر من مدیر مدرسه هستم و همکارم دو هفته بدون دلیل غیبت کرد و من برحسب وظیفه غیبت همکار رو اعلام کردم. و چند بار هم منو تهدید کرده که کینه داره و جبران می‌کنه اخیرا با نیت قبلی ضبط صوت گوشی خودش رو فعال و اومد دفتر و دعوای زرگری راه انداخت که منو عصبانی کنه که بعد نیم ساعت بحث من بهش گفتم چرا نمی‌فهمی که گفت نفهم خودتی و تهدید کرد که علیه من اقدام می‌کنه من گفتم برو هر غلطی می‌کنی بکن. حالا به خاطر گفتن همین دو واژه نفهم و غلط کردن رفته از من شکایت کرده. سوال: من چکار کنم و نتیجه این پرونده چه خواهد بود؟

20 فروردین 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی