راه فرار از پرداخت مالیات بر ارث

سلام. وقتتون بخیر. از چه راه هایی میتونیم کاری کنیم که مالیات بر ارث را پرداخت نکنیم؟ بغیر از اینکه زمانی که پدر در قید حیاته، سند را به نام نزنیم.

30 فروردین 1401 58

سلام .متاسفانه راهی وجود نداردمطابق قوانین مالیاتی حاکم بر ایران چنانچه هر شخصی ارثی را از خانواده خود دریافت کند باید ظرف شش ماه به سازمان امور مالیاتی مراجعه نماید و با ارائه صورت اموال و بدهی های شخص متوفی و اسناد مربوطه اظهارنامه مخصوص بر مالیات را گزارش نماید. پس از اینکه پرونده متوفی تشکیل شد برگه انحصار وراثت صادر می شود و پس از انجام این مهم و تقسیم ماترک متوفی بین وراث کار های مربوط به مالیات بر آن نیز انجام می شود. قبلا از سال ۱۳۹۵ روند اینگونه بود که بایستی افراد برای تقسیم ماترک ابتدا گزارش مالیاتی را انجام داده سپس از سوی دولت اجازه انحصار وراثت داشتند اما از این سال به بعد روند تغییر کرد و پس از انجام تقسیم ارث مالیات آن نیز پرداخت می شود و دیون متوفی از ماترک وی کسر می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی