;
جهیزیه

اگر دختر جهيزيه خود را بدون صورت برداری و اول ازدواج به منزل شوهر آورده باشد ، آیا می توان ثابت کرد که دختر آنها را آورده است ؟

27 اردیبهشت 1399 51

سلام چون معمولا جهیزیه توسط اقوام به منزل شوهر اورده میشود از طریق تهیه لیست جهیزیه و امضای اقوام و شهود و هر کسی که در جریان اوردن جهیزبه بوده امضا بگیرید و از طرفی از طریق استرداد جهیزیه علیه شوهر و تامین خواسته جهیزیه را توقیف و به محل مورد نظر انتقال دهید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی