جهیزیه

اگر دختر جهيزيه خود را بدون صورت برداری و اول ازدواج به منزل شوهر آورده باشد ، آیا می توان ثابت کرد که دختر آنها را آورده است ؟

27 اردیبهشت 1399 102
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی