توقیف ملک

آیا همسرم می تواند سه دانگ منزلی که به نامم می باشد و در رهن بانک است توقیف کند؟

30 اردیبهشت 1399 67
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی