چگونه از رییس اگاهی شکایت نمایم بابت تغییر اظهارات در صورت جلسه

سلام دوتاسندقدیمی پیداکردم که برسر زمینی اختلاف داشتم باشخصی وهنوز هم اختلاف دارم درسال۹۰تا۹۴ یک رمال که همسایه مادرم بود منو ترسوند که زمینت وسندات طلسم...شده و۴عدد قولنامه دست نویس ازم گرفت درتاریخ های متفاوت روی برگه دفتر وآچار وجنبه خرید وفروش زد داخل ۴قولنامه وتا همین چندماه قبل وعده میداد بهم که دارم طلسم باطل میکنم.. من حدود یک ماه قبل ازش با عنوان کلاهبرداری شکایت کردم وازشورا نامه عدم سازش گرفتم ودادستان دستور دادبه آگاهی وبنده اظهاراتم رو دادم درآگاهی دوروز بعد برای کاری مراجعه کردم به آگاهی دیدم رمال رو آوردن برای اخذ اظهارات که مواجهه حضوری انجام دادند بین من ورمال و رمال در مقابل من وجانشین رییس اگاهی که مسعول ثبت اظهاراتمون بود اعتراف کرد که بابت زمین این خانم دعای گشایش دادم اما طلسم جادو ندادم وشغل دیگه ای بجز رمالی ندارم اما دعای گشایش میدم ومشتریام هرچقدر بهم پول دادند قبول میکنم داشت دروغ میگفت بعد جانشین آگاهی نوشت اظهاراتش رو ورمال امضا کرد.پرونده از اگاهی ارسال شد به بازپرسی الان چون جانشین اگاهی اقوام رماله میخوام برم ازبازپرسی از کل پرونده واظهارات رمال که اعتراف کرده بود کپی بگیرم وببینم آیا اظهارات رمال رو تغییر نداده رییس آگاهی آیا میتونم از کل پرونده واظهارات رمال کپی بگیرم؟واگه اظهارات رمال رو تغییر داده بود جانشین رییس آگاهی باچه عنوانی ازش شکایت کنم؟وچطوری باید ثابت کنم ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم
16 اردیبهشت 1401 20

سلام .اگر پرونده در بازپرسی در مرحله تحقیقات باشد با درخواست کپی موافقت نمی شود چون محرمانه است اما اگر در مرحله تحقیقات نباشد امکان اخذ کپی با دستور قضایی وجود دارد اما اینکه از کل پرونده درخواست کپی داشته باشید قبول ان منوط به موافقت قاضی است.اگر هم بتوانید اثبات نمایید رییس اگاهی دخالت داشته وامری را خلاف واقع نگاشته یا تغییر داده علیه ایشان بعلت جعل وعنوان اظهارات خلاف می توان پیگیری نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی