تامین دلیل

سلام اینجانب بابت موضوعی قصد دارم برای اشخاصی تامین دلیل بگیرم که همگی آنها به من وکالت محضری داده اند ولیکن بنده وکیل دادگستری نیستم آیا با وجود اینکه من وکیل دادگستری نیستم با وکالت نامه محضری می توانم تامین دلیل بگیرم ؟؟؟تشکر

30 اردیبهشت 1399 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی