صدور حکم محکومیت در جرم مواد مخدر

با سلام و عرض ادب،از برادرم ۳.5گرم شیشه گرفتن که ۵ماه هس توی زندان هس امروز حکم ۴سال برایش بریده اند آیا این حکم قابل تخفیف و عفو و یا تبدیل به جریمه نقدی هس؟

17 اردیبهشت 1401 40

سلام ایشان می توانند به حکم صادر اعتراض نمایند و بستگی به نظر قاضی پرونده دارد که در مجازات ایشان تخفیفات مورد نیاز را اعمال نمایند توجه داشته باشید که مدت بازداشت ایشان جزا محکومیت ایشان حساب شده و بعد از قطعیت حکم اعمال خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی