سرقت

سلام اگر در حین سرقت سارق دچار صدمه بدنی گردد ایا بعد از دستگیری جبران خسارت با صاحب خانه می باشد؟

31 اردیبهشت 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی