پاسخ به سوال انحصار ورثه

پدرم زودتر از مادرش فوت کرد و مادرش سهم ارثی که از ۲دانگ منزل مسکونی ما طبق قانون بهش میرسید به من واگذار کرد طبق برگه وکالتنامه الان ورثه تقاضای سهم دارند که محصر میگه این در زمان حیات معتبر بوده با توجه به وکالتنامه ای که پدرم به مادرم داده و مادربزرگم به من میتونم خونمون رو نجات بدم؟

21 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی