ادعای عدم شناخت ظهر نویس چک از جانب صادرکننده

با سلام من چکی دارم که به اسم یک نفر هس و ایشان پشت امضا شده من رفتم بانک و برگشت زدم و شکایت کردم حالا صاحب چک میگوید من این را نمیشناسم در وج آقایی ک صادر کردم میشناسم آیا حرفش در دادگاه مورد قبول هس یا ن؟

24 اردیبهشت 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی