ضمانت شخصی که بانک ان را قبول و پرداخت نماید

با سپاس درباره ادامه سوالم که پول بدیم کسی ایا بانک شما می دونید اونی ازمون پول میگیره بتونه ضمانتش طلاش یا سند خودرو بزاره بانک اگه سر موعد پول ما نپرداخت بانک طلاها یا خوردر رو به ما بده همچین ضمانتی بانک ها انجام میدن؟

24 اردیبهشت 1401 12

بااحترام
کاربر محترم خیر بانک همچین اقدامی رادانجام نخواهد داد مگر فیمابین توافقی انجام شود بانک اجازه ورود به وامهای خارج از قوانین خود را ندارد شما میتوانید نسبت به توافق سند را در رهن خود قرارداده تا تسویه و یا پرداختی مشارالیه انجام گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی