نتیجه عدم حضور خوانده سر جلسه دادرسی

سلام ببخشيد ما شكايت كرديم ي برگه دادن ك ما داخل منزل ايشون بندازيم وشنبه صبح بيان دادگاه اگه نيان بايد چيكار كنيم

27 اردیبهشت 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی