مجازات حمل و تکرار مواد مخدر

سوال یک آقای الف متهم است به حمل ۳ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که دستگیر می‌شود . قاضی رسیدگی کننده به پرونده ایشان را با قرار وثیقه آزاد می‌کند آقای الف پس از آزاد شدن بلافاصله مجددا مرتکب حمل ۹۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک می‌شود که مأمورین او را دستگیر می‌کنند مقررات تعدد جرم در این خصوص چگونه اعمال می‌شود ؟ ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی با توجه به فرض سوال جرائم ارتکابی یک سال می باشد یک مجازات تعیین می‌شود حالا مشمول بند ۳ ماده ۵ مواد مخدر یا مشمول بند ۵ همان ماده می‌شود ؟

28 اردیبهشت 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی