ثبت نام جدید

من پنج سال پیش اسم کوچک خودم را عوض کردم اما امسال که در آموزش و پرورش مشغول به کار هستم متوجه شدم در همه جا در سیستم نام قبلی من ثبت می شود و کد ملی را که وارد میکنم نام قبلی من بالا می آید باید چه اقدامی انجام بدهم؟ و از چه مرجعی باید کمک بگیرم؟

03 خرداد 1399 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی