استناکاف از رای هیئت تخصصی

باسلام و احترام.آیا اگر کسی از رای هیات (تخصصی) دیوان عدالت اداری استنکاف کند مصداق استنکاف از رای هیات (عمومی)دیوان عدالت اداری است؟

01 خرداد 1401 41

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی