عدم همکاری شرکاء نسبت به انتقال سهم شریک دیگر

سلام من و خواهر و شوهرش چندین سال پیش 3 باب مغازه را خریداری کردیم و همه چی به نام خواهر و دامادم بود بعد از مدتی آنها ادعای هزینه برای دریافت سند مالکیت از کردند و ماهم به آنها پرداخت کردیم ولی باز هم در آن موقع برای دریافت سند سهم خودم اقدامی نکردیم و این موضوع همینطور در طی 20 الی 25 سال باقی ماند و مغازه ها مشاع ماند و من در دو باب از انها کار میکردم تا اینکه من تصمیم گرفتم از یکی از مغازه هارا که مثلا وسطی را که به عبارتی هرکدام باید 1.5 باب مغازه داشته باشیم من تصمیم گرفتم ک اون 0.5 باب ک با انها شریک بودم را بفروشم و آنها خریدند از من تا الان هیچ چیزی به نام من نبوده و من هیچ مدرکی در واقع نداشتم و الان که به آنها میگوییم که بیایند و یک باب و در واقع باقی مانده سهم خودم را به نام بزنند که مالکیت آن برای خودم بشود اینکار را نمیکنند و بهانه های مختلفی می آورند میخواستم بدونم با توجه به اینکه مدرکی مبنی بر اینکه هیچ چیزی به نام من نیست به غیر از یک مبایعه نامه ای که در آن من و مثلا دامادم به عنوان فروشنده آن باب شریکی را به خواهرم فروخته ایم هیچ چیز دیگ ای ندارم باید چیکار کنم؟

02 خرداد 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی