قرص ترامادول و شربت متادون

سلام وقتتون بخیر ببخشید مجازات قرص ترامادول و شربت متادون چیست؟

06 خرداد 1399 1147

با سلام
بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر برای فرد مجازات تعیین خواهد شد که عبارتند از
تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی