مقدمه اخذ گواهی پزشکی قانونی و نحوه دریافت آن

برای کبودی وضرب شتم حتما باید تشکیل پرونده بدم چون نمیخام فعلا شکایت کنم میخام فقط گواهی پزشکی فعلا بگیرم

03 خرداد 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی