ابطال شناسنامه

سلام ببخشید ایا باطل کردن شناسنامه بای تغییر دادن محل صدور ان امکان پذیر می باشد یا خیر؟

07 خرداد 1399 93

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی