قلع و قمع

اداره ی اوقاف و امور خیریه دادخواستی به طرفیت اداره ی برق شهرستان به خواسته قلع و قمع تیرهای برق داده است این خواسته وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

10 خرداد 1399 61

باعرض سلام و ادب خدمت شما
دادگاه می بایستی به دعوی مطروحه فوق رسیدگی نماید النهایه در صورتی که نصب تیرهای برق در اجرای طرح مصوب وزارت نیرو باشد و قلع تیرها و خلع ید مورد پیدا ننموه و قرار رد دعوی صادر خواهد شد لکن مالک می تواند بر اساس لایحه قانونی نحوه تقدیم و خرید املاک مورد نیاز دولت و موسسات وابسته مطالبه بهای محل را بنماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی