اعلام فسخ معامله

در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن عیب در مبیع خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگه ایا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ است یا خیر ؟

13 خرداد 1399 93

با سلام
بموجب ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لحاظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود بنابراین از ماده فوق‌العاده و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اگر اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی