دادگاه رسیدگی به جرائم مواد مخدر کجاست؟

سلام همسرم رو برای ۱۵ گرم کوکائین گرفتن کدوم دادگاه میبرنش؟

24 اسفند 1398 99

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی