کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ...

با سلام آیا ساخت و ساز و عملیات ساختمانی در کارخانجات صنعتی بزرگ که در مجاورت شهرها قرار دارند در شمول ماده 100 قانون شهرداریها قرار میگیرد خصوصا با توجه به اینکه هیچگونه خدماتی به کارخانه ارائه نکرده و در موارد متعدد و بهانه های مختلف خدماتی از کارخانه دریافت می نمایند. لازم به ذکر است محیط شرکت از بیرون بوسیله فنس و دیوار ایزوله می باشد

25 خرداد 1401 27

بااحترام
کاربر محترم اگر در شهر واقع شده باشید و زیر نظر شهرداری باشید باید نسبت به تخلف جریمه پرداخت نمایید البته میتوانید به دیوان عدالت اعتراض تا رای قطعی دریافت تا مشکل برای همیشه مرتفع گردد اما اگر خارج شهر باشید شهرداری نمیتواند در کمیسیون قراردهد میتوانید از دیوان رای اخذ نمایید و درصورت تکرار تخلف و مامور از کار اخراج خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی