درخواست تفكيك و صدور سند

همسر بنده و برادرشون ۲واحد آپارتمان دارن که پدرشون سند ۳دانگی برای اینا ها زده برادر همسرم فوت شدن خانم ایشون آپارتمان بابت مهریه گرفتن این آپارتمان ها در زمینی به مساحت ۴۲۰ قرار داره ایشون سند ۳دانگ از ۴۲۰ به عنوان مهریه به نامشون شد سوال بنده این هست میشه برای این آپارتمان ها سند۶دانگ گرفت چون این خانم قصد فروش داره تکلیف ما چی میشه

25 خرداد 1401 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی