فسخ معامله بعد از دوسال

سلام اگه یه نفر تو معامله ای ملکی حق فسخ براش ایجاد بشه ولی دو سال بعد که ملک چهار برابر شده نسبت به فسخ معامله اقدام کنه وجه قانونی داره یا نه با تشکر

14 خرداد 1399 119

سلام
کاربر محترم مهلت فسخ قرارداد و تحقق آن با توجه به مان قرارداد باید بررسی شود مثلا در قرارداد ذکر شده اگر چک پاس نشود قرارداد فسخ است و تاریخ چک برای یک سال یا دو سال بعد است در این حالت اشکال ندارد و در غیر اینصورت قرارداد باید مطالعه و بررسی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی