اجرت المتل

سلام. برونده طلاق دردادگاه به درخواست زوج درحال رسیدگی تاداوربیش رفته وداورمعرفی نکردیم سوال میشه درخواست اجرت المتل رادربرونده طلاق گذاشت الان قبل جلسه یاجلسه ی که تشکیل شدزوجه مطرح کنه وقاصی بررسی وهمراه نفقه وبقیه حقوق زوجه مشخص کنه بعدحکم عدم سازش بده. کدام بهترالان درخواست بده اجرت المتل ویابعد...

20 خرداد 1399 103
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی