انتقال اموال در زمان حیات به یکی از فرزندان

سلام آیا مادر می تواند بعد از فوت شوهر مهریه اش که قطعه زمینی است به نام یکی از فرزندانش بدون خبر دادن به مابقی وراث بکند (به عنوان فروختن به فرزندش در محضر و اینکه این فرزندش به عنوان عصا پیری اوست ) البته سند (قولنامه) ازدواج مادر نیز در دسترس نباشد. آیا مابقی حق اعتراض دارند؟ ممنون

01 تیر 1401 35

افراد میتوانند تا زمانی که در قید حیات هستند در اموال خود هر تصرفی بکنند و با رعایت شرایط لازم در انعقاد عقد مورد نظر ازجمله بیع،هبه یا صلح اموال خود را به دیگری منتقل کنند.آن شخص میتواند از فرزندان هم باشد.
موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی