نفقه زوجه

بابت نفقه همسرم درخواست داده باید چقدر پرداخت کنم؟

22 خرداد 1399 62

سلام
کاربر محترم اولا نفقه با توجه به وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن و همچنین محل زندگی توسط کارشناس تعیین می گردد ثانیا این نظریه باید مورد رای دادگاه قرار بگیرد تا ملاک پرداخت باشد ثالثا ممکن است شما شخصا قصد پرداخت نفقه داشته باشید که مبلغ آن به اختیار شماست مگر مورد رضایت زوجه نباشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی