طرح سوال ناقص در سایت

زندگی موادمخدر که جریمه مالی دارد و متاهل است و همسرش هیچ کمک مالی نمی کند چه کار میتواند بگند

03 تیر 1401 19

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
قسمت اول سوال شما مفهوم نیست لیکن برای جریمه نقدی مواد مخدر اگر تمکن مالی نیست میتوان تقاضای اعسار مطرح نمود در خصوص عدم کمک مالی همسر زندگی نیز اگر چنانچه زوجه هستید طرح دعوای مطالبه نفقه متصور هست
بدلیل عدم طرح شفاف سوال موضوع شما نیاز ب توضیح دقیق و بررسی بیشتر دارد
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی