رهن منزل که مصادره شده

من قراردادیکساله با صاحب یه ملک مسکونی دارم که الان از طرف بانک اومدن ومیگن که خونه مصادره شده است وشما باید خونه رو خالی کنید سوال اینجاست که تا چه مدت میتونیم در اون خونه بمونیم وآیا بانک که ملک را مصادره کرده آیا میتواند زودتر از موعد مستاجر را بیرون کند وسوال دوم اینکه پول رهن ملک را باید از چه کسی طلب کنیم

23 خرداد 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی