آیا با این وکالتنامه حق اجاره دادن املاک رو داشتم؟

عرض ادب و سلام مجدد ، دیشب سوالی در مورد اجاره املاک پدرم مطرح کرده بودم شما پاسخگوی بنده بودید و درخواست متن وکالت رو داشتید . مورد وکالت بنده بدین شرح است : بدوا ` مراجعه به اداره ثبت و دارایی و شهرداری مجتمع های قضایی ، دادگستری و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیصلاح در شهر قم و یا هر یک از شهرستانها و انجام کلیه امور اداری و کاری و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و تقاضای صدور گواهی حصر وراثت و اخذ فرم نوزده مالیاتی مرحوم ... و امضا اوراق و مدارک مربوطه و سپردن تعهدات لازم و پرداخت هزینه های قانونی و انجام سایر مقدمات و تشریفات مربوطه از بدو الی ختم تا صدور گواهی حصر وراثت و فرم نوزده مالیاتی و دریافت آن از شعبه صادر کننده و مراجعه به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و سایر ادارات ذیصلاح و تقاضا و دریافت بیمه عمر و مستمری مرحوم ... به هر مبلغ که باشد چه به صورت نقدی چه به صورت حواله و چک با حق مراجعه به بانک یا موسسه مربوطه جهت دریافت آن و امضا اوراق و اسناد مربوطه و پرداخت هزینه های قانونی و سپردن تعهدات لازم بجای موکلین و بطور کلی هر امضا و اقدامی که در خصوص دریافت بیمه عمر مرحوم ... لازم باشد هرچند که در این وکالت نامه به آن اقدامات اشاره نشده باشد و مراجعه به مراجع قضایی و شورا و غیره و اقامه دعوا علیه متصرفین با حق دفاع و انتخاب وکیل و خلع ید از متصرفین و سایر امور حقوقی از ابتدا تا خاتمه بطوریکه نیاز به حضور موکلین نباشد . حدود اختیارات : اقدام و امضا و عمل وکیل در تمام جهات به منزله امضا و اقدام و عمل موکلین نافذ و معتبر قانونی است و نیازی به حضور و اجازه ثانوی موکلین در خصوص مورد وکالت نمی باشد . آیا با چنین وکالتی حق اجاره دادن املاک رو داشتم طی این چهار سال ، لازم به ذکر است که تمام کرایه ها رو مطابق حصر وراثت برای ورثه واریز کردم .

07 تیر 1401 19

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
این وکالتنامه اختیارات را در حوزه امور کاری و اداری و حقوقی پیرامون انحصار وراثت و دیگر امور حقوقی(دفاع و طرح دعوا از جانب موکلین یا سایر ورثه) ب شما تفویض کرده و ب زعم بنده حسب بررسی کلی مجوزی برای اجاره دادن و نقل و انتقال املاک یا ملک موروثی نبوده است زیرا باید ب صراحت قید میشد یا غیر مستقیما ب وکالت در اجاره و دیگر عقود اشاره میشد ک هیچکدام اعمال نشده و صرفا بحث اداری و کاری در پروسه انحصار وراثت و دفاع از مصالح دیگر وراث با طرح دعوا و..مطرح هست بنابر صرف این وکالتنامه ب شما مجوز برای اجاره ملک نمیداده اما اینکه وراث ظرف چند سال بدان اعتراضی نداشتند و یکدفعه احدی معترض شده، نشان از رضایت ایشان ظرف چند سال دارد ک میتواند محلی برای دفاع از جانب شما و تنفیذ(اجاره فضولی با تنفیذ دیگر شرکا صحیح هست) ایشان باشد و همچنین پرداخت حق السهم هریک از وراث وفق گواهی حصر وراثت نیز مزید بر علت هست میتوانید اگر شکایتی شد مستدلا دفاع کنید لیکن در وکالت ب مورد مطروحه تصریح نشده
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی