تاریخ چک سال ۸۹ بوده و تاریخ فوت پدرم سال ۹۳ می باشد من محکوم شدم تا زمان اجرای حکم.ایا راهی هست این خسارت تاخیر تادیه کم شود؟

با سلام ببخشید من نسبت به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه نسبت از سهم الارث مورث محکوم شدم سال ۹۵ مالی رو جهت استیفای طلب محکوم له اعلام کردم محکوم له به صورت عمدی از فروش خودداری کرده و خسارت تاخیر تادیه ان زیاد شده من میتوانم به اجرای احکام اعلام کنم این خسارت تاخیر تادیه تا زمان اعلام معرفی مال باشد؟تاریخ چک سال ۸۹ بوده و تاریخ فوت پدرم سال ۹۳ می باشد من محکوم شدم تا زمان اجرای حکم.ایا راهی هست این خسارت تاخیر تادیه کم شود؟

08 تیر 1401 17

سلام .خسارت تاخیر تادیه فقط تازمان فوت مورث موضوعیت دارد نه تازما اجرای حکم .اگررای قطعی شده است اعاده دارسی دهید چراکه خلاف بین شرع قانون صادر شده است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی