امکان آزادی برادرم وجود دارد

بنده مواد فروش هستم چند روز پیش برادرمو با مواد هایه من گرفتن الان برم بگم مواد مال من بودن احتمال هست برادرمو ازاد کنن

09 تیر 1401 14

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بهرحال میبایست موضوع تعیین تکلیف شود از شعبه رسیدگی کننده، در هرحال حمل مواد نیز وصف مجرمانه دارد اما توصیه میشود اگر مواد مخدر متعلق ب شما بوده بدان اقرار کنید تا امکان رفع اتهام از برادرتان یا حداقل تخفیف مجازات فراهم باشد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی