امکان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم‌

سلام. بنده ۶ میلیارد تومان فروش پوز داشتم در ۱۴۰۰. به اداره دارایی یزد مراجعه کردم معاون مالی و معاون کل و تقریبا تمامی ممیزان به جز  یک نفر البته، اظهار می‌کنند شما بدلیل شراکت دو نفره میتونید از ماده ۱۰۰ استفاده کنید و سقف شما بیشتر از ۴۸۰۰ میلیارد هست و اگر سایت اجازه ثبت داد استفاده کنید. نظر شما چی هست؟ ایا سقف فروش برای موارد مشارکتی بالاتر هست؟ اگر نه چرا تقریبا تمامی این افراد چنین برداشتی از این قانون دارند؟ ضمنا اینکه ایا در صورت استفاده از ماده ۱۰۰ حساب ها هم بررسی می‌شوند یا نه فقط پوز؟

13 تیر 1401 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی