اعتماد

باسلام حدود دوازده سال پیش چند برگ کاغذ سفید امضابا اثر انگشت به شخصی داده ام ایا او می تواند بر روی کاغذها مواردی را بنویسد وبر الیه من اقدام کند ممنون از لطف شما

28 خرداد 1399 116

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی