سرقت از محل کار

سلام. در یک فست فود بزرگ ، به صورت نوبتی کارکنان آن محل برای تب سنجی مشتریان و ضد عفونی قسمت درب ورودی مجموعه می ایستند. به خاطر شرایط اکنون برای کرونا. در یک شب شخصی که آنجا برای تب سنجی ایستاده بود را مسئول مجموعه صدا میزند برای انجام کاری دیگر. در همین حین دستگاه تب سنج را یکی از مشتریان میدزدد. اکنون هزینه ی دستگاه تب سنج را از حقوق شخصی که آنجا برلی تب سنجی می ایستد کم کرده اند. سوال این است که آیا خسارت وسایل دزدیده شده ی انجا باید از حقوق کارکنان کم شود؟ در صورتی که آن لحظه به اختیار خود محل را ترک نکرده و مسئول آنجا او را صدا زده همچنین بابت نگهداری از تب سنج هم قبلا هیچ تعهدی گرفته نشده و تذکر هم داده نشده بود. و همچنین این کار جزو وظایف اصلی کارکنان نبوده و به اجبار به آنها محول شده. مسئول آنجا میگوید دستگاه تب سنج به شما داده شده و باید از آن نگهداری میکردید. در صورتی که قبلا راجع این موضوع چیزی نگفته بودند

28 خرداد 1399 164

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی