حقوقی نفقه

با سلام ایا مرد میتواند با گرفتن مساعده از شرکت محل کار خود و کم شدن حقوق مقدار پرداخت نفقه و مهریه را که محکوم شده کم کند

07 تیر 1399 76

سلام سوال شما واضح نمی باشد اگر منظور میزان نفقه ومهریه هست که باید دادخواست اعسار برای پرداخت آن به صورت اقساط کمتر داده شود و اگر منظور آن هست که نفقه و مهریه از حقوقتان کم شود زوجه می‌تواند تا یک چهارم آن را بابت طلب توقیف نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی