مطالبه وجه چک و چک ضمانتی

سلام صاحب ملک چک ضمانت بنده را اجرا گذاشته در صورتی که ملک صحیح و سالم در حضور مامور قانون تحویل داده شده برای دفاع باید چه اقدامی کنم؟

13 مرداد 1401 27

با سلام فعلا تنها کاری میتولنید انجام بدهید در جلسه رسیدگی حضور پیدا کنین و دلایل و ضمایم‌ خواهان را مشاهده کنین و علت طرح دعوی مشخص می شود و اگه بدون وجود خسارت اقدام به طرح دعوی کرده باشن و دلایل نداشته و دعوی به نفع شما خاتمه پیدا کند شما میتوانین خیانت در امانت بابت اقدام به طرح دعوی از چک های ضمانتی کرده اند طرح شکایت کنین با اشکر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی