سازمان تامین اجتماعی اخطاری بده حدود شصت میلیون ایشون روجریمه کرده .خواستم ببینم مامیتونیم ازاین قضیه شکایت کنیم ؟

سلام وقتتون بخیر نیاز به مشاوره حقوقی دارم همسربنده پزشک هستن .ایشون حدود دوستا پیش به مدت حدود یک سالونیم چند ویزیت داشتن که بدون اینکه ببینن براشون نسخه نوشتن .ازجمله همکارانشون که چنددکترداروساربودن ازایشون خواهش کردن براشون داروبنویسن غیابی .یاازاونجایی که پزشک بنیادشهیدهم بودن برای بعضی ازپدرومادرای شهداو...اینکارومیکردن .ولی بعدیه مدت بدون اینکه سازمان تامین اجتماعی اخطاری بده حدود شصت میلیون ایشون روجریمه کرده .خواستم ببینم مامیتونیم ازاین قضیه شکایت کنیم ؟چطورمیتونیم پیگیری کنیم؟

14 مرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی